Strict (2048): Declaration of MyComponent::initialize() should be compatible with Component::initialize(Controller $controller) [APP/Controller/Component/MyComponent.php, line 456]
Strict (2048): Declaration of HitcountBehavior::setup() should be compatible with ModelBehavior::setup(Model $model, $config = Array) [APP/Model/Behavior/HitCountBehavior.php, line 89]
خبر-بنی هندل به چاپ دوم رسید.
 
 
 
 
 
 
بنی هندل به چاپ دوم رسید.
۱۳۹۵/۰۵/۲۵
#

سوار تاکسی می شوید و دغدغه تان این است که راننده آرام براند و در عین حال زود شما را به مقصد برساند. حوصلۀ گپ و گفت وگو با هیچ کس را هم ندارید. سر این هم ندارید که با راننده سر کرایه و با بغل دستی سر جمع تر نشستن چانه بزنید. اما محسن حسام مظاهری برای همه ی این کارها و جروبحث ها وقت صرف کرده است.این جامعه شناس سوار ماشین هایی شده است که هر کدام یک نمونه از جامعه و مــردم ایــران را حمل می کرده اند. او با راننده و دیگر مسافران هم کلام شده تا بازتاب سیاست، فرهنگ و اقتصاد را در آن جامعۀ کوچک متحرک ثبت و ضبط کند. محصول  این کار ابتدا کتاب «مأمور سیگاری خدا» بود و حالا «بنی هندل» دومین مجموعه از تاکسی نگاری های مظاهری است.
با جامعۀ کوچک  متحرک ایرانی همراه شوید و نکته های تازه به دست بیاورید!

نویسنده:‌محسن‌حسام‌مظاهری
نوبت چاپ : دوم/1395
184‌صفحه‌/رقعی/‌6500‌تومان