Strict (2048): Declaration of MyComponent::initialize() should be compatible with Component::initialize(Controller $controller) [APP/Controller/Component/MyComponent.php, line 456]
Strict (2048): Declaration of HitcountBehavior::setup() should be compatible with ModelBehavior::setup(Model $model, $config = Array) [APP/Model/Behavior/HitCountBehavior.php, line 89]
خبر-«رنگ، رنگ، جنگ» جایزه کتاب سال دفاع مقدس را از آن خود کرد
 
 
 
 
 
 
«رنگ، رنگ، جنگ» جایزه کتاب سال دفاع مقدس را از آن خود کرد
۱۳۹۳/۱۲/۱۳
#
«رنگ،رنگ،جنگ» در شانزدهمین دوره‌ی جایزه کتاب سال دفاع مقدس در رشته پژوهش هنری برگزیده و تقدیر شد.
کتاب «رنگ، رنگ، جنگ » منتخبی از نقاشی های دوران کودکی و نوجوانی یکی از بچه های نسل جنگ است. معیار گزینش نقاشی های این کتاب، ارزش هنری و فنی شان نبوده است. آنچه آنها _وهزاران هزار نمونه های مشابه شان که در گذر زمان از بین رفته اند یا در بایگانی های شخصی و سازمانی خاک می خورند _ را اهمیت می بخشد، ارزش تاریخی و اسنادی شان است: به عنوان سندهایی از حیات اجتماعی ایران بعد از انقلاب. از منظری دیگر، همچنین، این نقاشی ها پر است از دلالت های نشانه شناختی و گفتمانی. غلبه ی مضامین و نمادهای سیاسی و «انقلابی» در این نقاشی ها، تصویری از «سیاست کودکانه » ای را پدیدار می سازد که تحلیل و واکاوی آن، نیازمند پژوهشی مستقل است.در لابه لای نقاشی ها، مؤلف خاطراتی از کودکی در آن دوران را هم آورده است. کتاب «رنگ، رنگ، جنگ » با مقدمه ای از پژوهشگر نام آشنای جنگ، استاد علیرضا کمری منتشر شده است. کمری از اهمیتِ اسنادی این نقاشی ها سخن گفته و نوشته است: «این نقاشی ها پر است از دلالت های نشانه شناختی و گفتمانی. غلبه مضامین و نمادهای سیاسی و «انقلابی » در این نقاشی ها، تصویری از «سیاست کودکانه » ای را پدیدار می سازد که تحلیل و واکاوی آن، نیازمند پژوهشی مستقل است.»