Strict (2048): Declaration of MyComponent::initialize() should be compatible with Component::initialize(Controller $controller) [APP/Controller/Component/MyComponent.php, line 456]
Strict (2048): Declaration of HitcountBehavior::setup() should be compatible with ModelBehavior::setup(Model $model, $config = Array) [APP/Model/Behavior/HitCountBehavior.php, line 89]
خبر-انتشار کتابی متفاوت در حوزه علوم ارتباطات و طرح‌های امنیتی آمریکا
 
 
 
 
 
 
انتشار کتابی متفاوت در حوزه علوم ارتباطات و طرح‌های امنیتی آمریکا
۱۳۹۳/۰۹/۱۷
#

نشر آرما به زودی کتاب «علم زور» را به بازار کتاب می‌فرستد. این کتاب نوشته کریستوفر سیمپسون است که با ترجمه محسن بدره و مهدی یوسفی منتشر می‌شود.

بر این کتاب پرفسور حمید مولانا مقدمه نوشته و موضوع اصلی آن هم علم ارتباطات و تاریخچه آن است که در حقیقت علم زور و اعمال نفوذ است.

در بخشی از پشت جد این کتاب می‌خوانیم:

علم اطلاعات و ارتباطات در غرب از جهتی علم زور و فشار است. علمی که با کنترل مغز‌ها و با کنترل سازمان‌ها و نظام‌های سیاسی، اقتصادی،‌ نظامی و فرهنگی سر و کار دارد. تاریخ اطلاعات و ارتباطات انسانی تاریخ موجودیت و زندگی بشر است و از همه لوازم و زیر ساخت‌های زندگی بشری پیشین‌تر است.

کتاب «علم زور» نوشته کریستوفر سیمپسون داستان شکل گیری این علم زور را به شکل مستند روایت می‌کند. این کتاب نقش سی آی ای و وزارت دفاع و دیگر آژانس‌های امنیتی و اطلاعاتی و تبلیغی ایالات متحده در تکامل و شکل گیری حوزه ارتباطات بررسی می‌کند و ارتباط وسیع این حوزه با جنگ روانی و پروپاگاندیستی را می‌کاود که علم ارتباطات از آنها برگرفته شده است. در این زمینه سوابق کسانی که به عنوان شخصیت‌های علمی مشهور ارتباطات مطرح بوده‌اند و بعضا جریان اصلی و غالب دانش ارتباطات، آنان را پدران و پیشگامان این رشته به حساب می‌آورد، بررسی شده است. همچنین به تاثیر طرح‌های امنیتی و اطلاعاتی و افکار عمومی اجرا شده توسط این افراد در شکل گیری مفاهیم و روش‌های ارتباطات توجه می‌شود.

نشر آرما این کتاب را هم اکنون زیر چاپ دارد و در روزهای آینده با قیمت 11 هزار تومان به بازار کتاب وارد خواهد شد.