Strict (2048): Declaration of MyComponent::initialize() should be compatible with Component::initialize(Controller $controller) [APP/Controller/Component/MyComponent.php, line 456]
Strict (2048): Declaration of HitcountBehavior::setup() should be compatible with ModelBehavior::setup(Model $model, $config = Array) [APP/Model/Behavior/HitCountBehavior.php, line 89]
خبر-مشروطه شناسی در کتابخانه رهبر انقلاب
 
 
 
 
 
 
مشروطه شناسی در کتابخانه رهبر انقلاب
۱۳۹۲/۰۶/۱۹
#

سایت khamenei.ir در بخش کتابخانه خود کتاب مشروطه شناسی را معرفی نمود.
در بخشی از این معرفی آمده است:
مشروطه‌‌شناسی از نهضت تحریم تنباكو شروع می‌شود، سپس از چیستی مشروطه می‌گوید؛ در فصل سوم به اندیشه‌ی سیاسی مشروطیت ایران می‌پردازد و با فصل«به سوی تمدن اسلامی» به پایان می‌رسد. نحوه‌ی ارائه‌ی مطالب و تنظیم آن به نحوی است كه به رئوس كلی، قواعد اساسی و مطالب كلیدی اشاره شده است و مطالب هر چند تخصصی است، ولی برای عموم مخاطبین و به‌خصوص جوانان، دانشجویان و طلاب قابل استفاده است. آنان می‌توانند با این كتاب بدون گم‌كردن «خط تاریخ»، تا حدودی نسبت‌ها و ارزش‌ها و جریان‌ها را بفهمند و آگاهی اجمالی به ساحت بیداری اسلامی در این كشور حاصل نمایند .از دیگر ویژگی‌های این كتاب، رویكرد جریان تاریخی تا زمان حاضر است و توجه دادن به سیر تمدن‌ساز حوادث تاریخی. اصل در مطالعه‌ی این كتاب، گذار از تاریخ سیاسی به بصیرت سیاسی است. كتاب مشروطه‌شناسی پر از اصول و روشِ‌ شناخت پدیده‌های تاریخی و سیاسی است. از تاریخ اسلام مثال می‌زند تا رخدادی را در تاریخ مشروطه اثبات كند و بعد نشان می‌دهد كه بین این دو با بیداری اسلامی چه رابطه‌ای هست.
برای مشاهده متن کامل این معرفی می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید
 

 http://farsi.khamenei.ir/book-content?id=22508