مشاهده خبر

«شهر گنبدهای فیروزه ای و کاشی های شکسته» و اصفهانی که امروز آشفته و نابسامان است

فروزبخش در مورد نام گذاری این کتاب می گوید: گنبدهای فیروزه ای عنوانی است که اصفهان با آن شناخته می شود و این مهم به علت وجود بناهای تاریخی و میراث غنی فرهنگی موجود در اصفهان است. اما هنگامی که صحبت از کاشی های شکسته می شود، منظورمان اشاره ای به وضعیت آشفته و نابسامان اصفهان امروزی است.

مشاهده خبر

کتاب «گاف فرهنگ» درباره فرهنگی است که گاف می‌دهد

حجت‌الاسلام زائری نویسنده کتاب گاف فرهنگ با تأکید بر اینکه این کتاب حاصل یادداشت‌هایش در طی سالیان گذشته است،‌ گفت: در میان کارهایی که منتشر شده است، از نثر ادبی شروع کردم،‌ کارهای مطبوعاتی انجام داده‌ام که یادداشت‌هایی با موضوعات اجتماعی و فرهنگی را بر اساس گرایش خود نوشتم، در واقع کتاب‌های بعدی گردآوری همین مطالب بود. وی افزود: در این میان به سمت موضوعی کردن مطالب رفتم و کتاب سبک زندگی نخستین کتاب در این زمینه بود، اغلب این یادداشت‌ها...

تازه های کتاب
پرفروش ها